Política de Turisme Responsable

Política de Turisme Responsable

Conscients de la importància de mantenir un desenvolupament turístic sostenible, el Càmping Globo Barcelona es compromet a dur a terme una gestió sostenible de la seva activitat mitjançant un compromís enfocat a prevenir, eliminar o reduir l’impacte de les nostres instal·lacions i activitats i optimitzar la sostenibilitat del càmping millorant el seu comportament amb el medi ambient.

La nostra empresa ha adoptat la següent política de Turisme Responsable i es compromet amb els requisits establerts a BIOSPHERE, que inclou els requisits legals que regulen l’activitat turística.

Ens comprometem a formar el nostre personal amb accions de conscienciació sobre els principis del Turisme Responsable, a promoure bones pràctiques ambientals i a informar sobre el progrés i les actuacions mediambientals de l’empresa.

La nostra empresa manifesta el compromís de lluitar contra l’explotació sexual o qualsevol altra forma d’explotació i assetjament comercial, especialment per a infants, adolescents, dones i minories i ens comprometem a adoptar mesures d’accessibilitat universal.

Un dels nostres principals objectius és millorar la gestió sostenible, assumint els compromisos de millora contínua en tots els àmbits de la sostenibilitat: social, econòmic i ambiental, així com en la satisfacció del client. Els futurs projectes d’ampliació d’instal·lacions o activitats estaran subjectes a criteris de sostenibilitat i eficiència en l’ús dels recursos.

La política de Turisme Responsable s’actualitza sempre que calgui, adaptant i publicant nous objectius de sostenibilitat.

Càmping Globo Barcelona