Milieu beleid

Verantwoord toeristisch beleid

Camping Globo is er zich bewust van het belang van het behoud van een duurzame ontwikkeling van het toerisme en zet zich in voor een duurzaam beheer van zijn activiteiten door middel van een verbintenis gericht op het voorkomen, elimineren of verminderen van de impact van onze faciliteiten en activiteiten en het optimalisteren van de duurzaamheid van de camping door hun gedrag te verbeteren met de omgeving.

Ons bedrijf heeft het volgende beleid voor verantwoord toerisme aangenomen en verbindt zich er houden aaan de vereisten die zijn vastgelegd in BIOSPHERE, waaronder de wettelijke vereisten die toeristische activiteiten reguleren.

We zetten ons in om ons personeel te trainen met bewustmakingsacties over de rincipes van verantwoord toerisme, om goede milieupraktijken te promoten en om verslag uit te brengen over de vooruitgang en acties van het bedrijf op milieugebied.

Ond bedrijf spreekt de toewijding uit om sexuele uitbuiting of Elke andere vorm van uitbuiting en commerciële initmidatie te bestrijden, vooral voor kinderen, tieners, vrouwen en minderheden, en we hebben beloofd universele toegangkelijkheidsmaatregelen te nemen.

Een van onze belangrijkste doelstellingen is het verbeteren van duurzaam beheer, uitgaande van de inzet voor voortdurende verbetering op alle gebieden van duurzaamheid: sociaal, economisch en milieuvriendelijk, evenals klanttevredenheid. Toekomstige uitbreidingsprojecteb van faciliteiten of aciviteiten zullen worden onderworpen aan duurzaamheids- en efficiëntiecriteria bij het gebruik van middelen.

Het beleid voor verantwoord toerisme wordt bijgewerkt wanneer dta nodig is, waarbij nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen worden aangepast en gepubliceerd.

Camping Globo Barcelona.