Juridische Kennisgeving

BEDRIJFSINFORMATIE

In overeenstemming met de Spaanse wet 34/2002 van 11 juli betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE), informeert BARANGÉ-BRUN SL u hierbij dat zij eigenaar is van de volgende websites: www.campingglobobarcelona.com. In overeenstemming met artikel 10 van de bovengenoemde wet, verstrekt BARANGÉ-BRUN SL de volgende gegevens: de eigenaar van deze website is BARANGÉ-BRUN SL, met fiscaal identificatienummer: B60074150 en geregistreerd kantoor: CARRETERA NACIONAL II KM 660,9 Postcode: 08360, Stad: CANET DE MAR, Provincie: BARCELONA. Het e-mailadres voor contact is [email protected].

GEBRUIKER EN OMVANG VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Browsing via access to or use of the website www.campingglobobarcelona.comand all the subdomains and directories included thereunder, as well as all services and content available through the website and all portals with different domains owned by BARANGÉ-BRUN SL, grants the status of User. Door te surfen op de website van BARANGÉ-BRUN SL de Gebruiker wordt geacht alle hier bepaalde gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard, onverminderd de toepassing van overeenkomstige wettelijke voorschriften, indien van toepassing.

Als u niet akkoord gaat met de overwegingen beschreven in deze juridische kennisgeving, gebruik de website dan niet, aangezien ieder gebruik van de website of de diensten hierin opgenomen de aanvaarding inhoudt van de juridische voorwaarden van deze tekst.

De website van BARANGÉ-BRUN SL biedt een breed scala aan informatie, diensten en gegevens. De Gebruiker aanvaardt de verantwoordelijk voor het correct gebruik van de websites. Deze verantwoordelijkheid strekt zich uit tot: De echtheid en de rechtmatigheid van de informatie verstrekt door de Gebruiker in de formulieren uitgegeven door BARANGÉ-BRUN SL om toegang te krijgen tot bepaalde inhouden of diensten aangeboden door de website.

Het gebruik van de informatie, diensten en gegevens aangeboden door BARANGÉ-BRUN SL mag niet in strijd zijn met de bepalingen van deze voorwaarden, de wet, de goede zeden, het goede gedrag of de openbare orde en mag niet, in andere gevallen, schade toebrengen aan het recht va derden of de goede werking van de websites. Om die reden, de Gebruiker zal zich onthouden van het gebruik van de inhoud voor doeleinden die illegaal zijn, verboden zijn in deze tekst, schadelijk zijn voor de rechten en belangen van derden, of die schade kunnen toebrengen aan het normale gebruik van de inhoud, het nutteloos maken, het overbelasten of het normale gebruik, en aan andere Gebruikers of elke internetgebruiker (hardware en software).

De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, dat de eigenaar van de website aan kan lijden, rechtstreeks of onrechtstreeks, als gevolg van het niet naleven van de verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van de website en van dit privacybeleid.

In het bijzonder, de Gebruiker stemt ermee in, op een indicatieve en niet-exhaustive opsomming, om geen informatie, gegevens, inhoud, berichten, grafische afbeeldingen, tekeningen, geluids- en beeldbestanden of foto’s van de website te delen, verspreiden of te verstrekken aan derden.